ATVIRŲ DURŲ DIENOS!!!

Maloniai kviečiame būsimuosius pirmokėlius ir jų tėvelius apsilankyti mūsų progimnazijoje:

2018 m. vasario 19 d. 1000val. – l/d „Rasytė“, l/d „Žingsnelis“ (I gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.
2018 m. vasario 20 d. 1000val. – l/d „Žvangutis“, l/d „Žingsnelis“ (II gr.) ugdytiniai ir kiti pageidaujantys mokytis.

2018 m. vasario 28 d. 1800 val. aktų salėje vyks būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėvelių, mokytojų bei mokyklos administracijos susitikimas.


Gerbiami būsimų penktokų tėveliai,

2018 m. kovo 7 d. 1800 val. progimnazijos aktų salėje vyks mokyklos administracijos, mokytojų ir specialistų susitikimas su būsimųjų penktokų tėveliais.

Mokyklos administracija

Informacija apie priėmimo tvarką

Logopedų, specialiųjų pedagogų pasitarimas Logopedų, specialiųjų pedagogų pasitarimas Vasario 8 d. Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje vyko Kauno miesto I mikrorajono mokyklų logopedų, specialiųjų pedagogų pasitarimas „Kalbinio dėmesio ir foneminio suvokimo lavinimas jaunesniame mokykliniame amžiuje“. Jurgita Surgėlienė, vyresnioji logopedė, skaitė pranešimą „Kalbinio dėmesio ir girdimojo suvokimo lavinimas mokykloje ir namuose“, pristatė lankstinuką, pateikė nekalbinių garsų atpažinimo, kalbinių garsų atpažinimo, eilės tvarkos įsiminimo lavinimo pavyzdžių. Rita Miliukevičienė, logopedė metodininkė, skaitė pranešimą „Kalbinio dėmesio ir foneminės klausos lavinimas jaunesniame mokykliniame amžiuje“, pristatė skaitmeninę priemonę rišlaus teksto klausymo ir suvokimo lavinimui bei pademonstravo kalbinio dėmesio lavinimo logopedinėse pratybose fragmentų. Pasitarimo metu akcentuota, jog išlavinti kalbos, rišlaus teksto klausymo ir supratimo, foneminio suvokimo įgūdžiai padeda suvokti ir atlikti žodines instrukcijas, suprasti užduotis ir jas atlikti, suvokti taisykles ir gebėti taikyti praktiškai bei išmokti visą mokomąją medžiagą.