en

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

Gruodžio 5-tą dieną Kauno Tado Ivanausko progimanazijos pedagogai dalyvavo seminare „Socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas ir reikšmė mokymosi rezultatams“, kurį vedė psichologė E. Rūkštelytė. Siedami teorines įžvalgas ir praktines užduotis mokytojai analizavo socialinių emocinių kompetencijų ugdymo galimybes. O gruodžio 11 d. mokytojai sėmėsi žinių J. Limanto seminare „Efektyvi pagalba vaikams mokymosi procese taikant Feurstein metodo principus“. Šiame seminare pagrindinis dėmesys buvo skirtas mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo galimybėms