en

 Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.  Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.  Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.  Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokytojai dalyvavo tarptautinio Erasmus + projekto SUPEER mokytojų susitikime Bulgarijoje, Vazrazhdane vidurinėje mokykloje, Ruse mieste.

Vizito mokykloje metu, mokytojos S. Narusevičienė, D. Voinovienė ir J. Volungėnaitė turėjo galimybę aplankyti mokyklos ugdymo erdves, stebėti ugdomąją veiklą. Mokytojos projekto koordinatorė J. Volungėnaitė parengė ir pristatė pusmetinę projekto ataskaitą. Projekto dalyviai buvo pakviesti pristatyti savo švietimo sistemos ypatumus ir pasidalinti gerąja patirtimi su Ruse miesto švietimo skyriaus atstovais.

Laisvalaikio metu projekto dalyviai susipažino su Ruse miesto istorija, turėjo galimybę aplankyti žymius šio miesto istorinius, kultūrinius objektus. Vizitas vyko įgyvendinant Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2016-1-RO01-KA219-024769 “SUPEER! – Science, Utility, Practice, Experiment, Exploration, Result.”.

 Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.  Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.  Bulgarija, 2017 balandžio 25 – 26 d.