en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

Finansinis raštingumas ir karjera Finansinis raštingumas ir karjera Sausio 25 d. mūsų progimnazijos 7 – 8 kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje „Finansinis raštingumas ir karjera“, kurioje žiniomis dalijosi VDU lektorės doc. Viktorija Starkauskienė ir dr. Asta Gaigalienė. Mokiniai turėjo progą pasvarstyti, kiek laimė susijusi su pinigais, įsivertinti, koks balas atspindi jų laimės būseną, išsiaiškinti, kuriose šalyse laimės indeksas yra didžiausias. Lektorės domėjosi, kaip mokiniai kelia finansinius tikslus, kaip planuoja savo biudžetą, kaip (ar) dalyvauja planuojant šeimos biudžetą. Galiausiai mokiniai sulaukė praktinės užduoties – apskaičiuoti, kiek pinigų per metus „kainuoja“ savo tėvams. Dėkojame lektorėms ir džiaugiamės galimybe tobulinti karjerai svarbius gebėjimus