en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

Paroda „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“ Paroda „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“

Balandžio 11 dieną 2c klasės mokinė Guoda Bazevičiūtė dalyvavo Respublikinėje pradinių klasių mokinių eilėraščių popietėje ir kūrybinių darbų parodoje „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse...“. Renginio tikslas - sudaryti galimybę mokiniams atskleisti iniciatyvumo, kūrybiškumo, meninio skaitymo gebėjimus bei kompetencijas, plėsti žinias apie lietuvių poetą Bernardą Brazdžionį (Vytę Nemunėlį) bei jo kūrybą. Mokinė gražiai padeklamavo Vytės Nemunėlio eilėraštį „Mamytė“. Guodai buvo įteiktas padėkos raštas ir atminimo dovanėlė