en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

LR švietimo ir mokslo ministerija
Elektroniniai valdžios vartai
Nacionalinis egzaminų centras
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Paramos vaikams centras
Vaikų linija
Jaunimo psichologinės paramos centras
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba
Kauno miesto savivaldybė
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Pedagogų profesinės raidos centras www.pprc.lt,
Ugdymo plėtotės centras
Švietimo informacinių technologijų centras
Švietimo plėtotės centras
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Informacija apie vaikų privatumo apsaugą
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“
ŠMM švietimo ir aprūpinimo centras
Švietimo mainų paramos fondas
Lyderių laikas
Lietuvos tėvų forumas
Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV pedagogams ir tėvams
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Draugiškas internetas
MUKIS (mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)
Teisės aktų registras
Švietimo gidas
Leidykla „Šviesa“
Kauno pradinukai
E-mokykla
Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“