en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

Progimnazijos vizija

Kauno Tado Ivanausko progimnazija (KTIP):
K – Kokybė
T – Technologijos
I – Inovacijos
P – Pažanga

Progimnazijos misija

Užtikrinti šiuolaikišką priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo proceso organizavimą, ugdymo kokybę ir saugią bei kultūringą edukacinę aplinką.

Progimnazijos vertybės ir filosofija

Vertybės: tolerancija, atsakomybė, pagarba vienas kitam, pilietiškumas, bendruomeniškumas.

Filosofija: auginame gyvybės medį:

Šaknys - tradicijos, dora;
Kamienas - tikslinga ir kryptinga veikla;
Šakos - sėkminga ir kūrybiška asmenybė.