en

Kvietimas į bendruomenės sporto šventę


Informacija dėl 2% pajamų mokesčio paramos skyrimo


 

Būsimų pirmokų tėvų dėmesiui

Skelbiame informaciją apie būsimų pirmokų komunikacinių gebėjimų patikrinimo datą ir laiką. Sąrašą rasite čia. Jei turite klausimų, galite skambinti telefonu 8 37 360245 (progimnazijos raštinė).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Kondrotienė

Darbuotojų savivaldos taryba sutelkia mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, skatina darbuotojus aktyviam bendruomenės gyvenimui.

Veiklos sritys:

  • organizuoja tradicinius -Mokytojų dienos, Kalėdinius, mokslo metų užbaigimo -renginius, ekskursijas, susitikimus su įžymiais žmonėmis
  • prisideda organizuojant mokyklos renginius,
  • teikia paramą mirus bendruomenės šeimos nariui,
  • sveikina darbuotojus jubiliejaus, vestuvių, gimus vaikui proga, - pasveikina naujus ir atsisveikina su išeinančiais iš kolektyvo nariais.

Tarybos nariai:

  • Regina Lekauskienė - pirmininkė
  • Jolita Kašėtienė - sekretorė
  • Daiva Eviltienė - atsakinga už finansus
  • Sigita Narusevičienė - narė
  • Simona Kupstaitė - narys